"Zet hart en huis open, dan komt het wel goed"

13
Nov
Gemeente Zevenaar

Ze zijn ouders van 6 kinderen en grootouders van drie kleinkinderen. Bijzonder? In ieder geval is hun leven niet alledaags. Twee van hun kinderen zijn geadopteerd, de andere vier zijn pleegkinderen. Alle zes hebben ze een niet-Nederlandse achtergrond, “we houden van multiculti.” Voor Henk Westra en Anneke de Bundel is het allemaal de normaalste zaak van de wereld. Henk: “Als je kinderen leuk vindt, wat reuring in het leven niet schuwt en gezelligheid hoog in het vaandel hebt staan, is het een mooie manier om kinderen die een thuissituatie ontberen een warme plek te bieden. Alle kinderen verdienen een ‘thuis’, voor sommigen is dat niet bij hun biologische ouders.

Henk en Anneke weten waar ze het over hebben. Het is zo’n 20 jaar geleden dat de eerste pleegkinderen bij de Westra’s binnenstapten. “Waarom? We houden van kinderen. Op een natuurlijke manier kinderen krijgen, bleek niet mogelijk. Dan zijn er een paar opties: niets doen, adoptie of pleegzorg. De eerste twee vielen af, we kozen voor pleegkinderen. In eerste instantie ging het om crisisopvang van ama’s (alleenstaande minderjarige asielzoeker), schrijnende gevallen die korte tijd bij ons verbleven, daarna gaven we de voorkeur aan permanente opvang. Zo zijn onze eerste twee pleegkinderen, zoon en dochter, later hebben we hen geadopteerd, bij ons gekomen. Ze zijn inmiddels volwassen, wonen, werken en studeren elders. Het gaat hen goed.”

Henk: “Natuurlijk zijn ze ons allemaal bekend, de vooroordelen over pleegkinderen. Als ‘waar begin je aan, je weet niets van hun achtergrond’ of ‘straks blijken ze getraumatiseerd’ en nog zo een, ‘dankbaarheid hoeft je niet te verwachten’. Wij herkennen ons er volstrekt niet in. Sterker nog, het is eigenlijk vanzelf gegaan. Of er nooit een mismatch was? Zeker wel, gelukkig is het bij een uitzondering gebleven dat de klik tussen ons en het pleegkind ontbrak. Dan past louter actie om zo snel mogelijk een passender plek voor het kind te vinden.”

“Het heeft ons veel gebracht en brengt ons nog veel. Wat je erin stopt, zie je terug, daarvan zijn we overtuigd. De herkenbaarheid van onze zoon is zo groot, hij zou ons biologische kind kunnen zijn. De keuze om pleegkinderen in huis op te nemen past bij de manier waarop iemand in het leven wil staan. Van onze levenshouding zien we veel in de kinderen terug. We dienen er geen hoger doel mee, hebben niet de pretentie een bijdrage aan een betere wereld te leveren. Pleegkinderen in je leven toelaten betekent dat je leven anders zal verlopen, minder rustig dan dat van een kinderloos echtpaar. Als je beschikt over het vermogen om bij tijd en wijle de prettige wanorde wat te relativeren, een beetje flexibel en geduldig bent, je zorg gen wat ontwikkeld is en van veel de humor kunt inzien, heb je al een boel eigenschappen in huis die van pas komen. Een beetje soepel met onverwachte ontwikkelingen kunnen omgaan is wel handig, je hebt niet alles strak in de hand. Elke ouder zal dat beamen, is inherent aan het hebben van kinderen.”

Henk: “Waar het weleens kan wringen is in de relatie tussen pleegouders en instanties als Jeugdzorg of Pleegzorg. Voor nieuwbakken pleegouders is grenzen stellen en nee durven zeggen belangrijk. Wil je liever alleen weekendopvang, houd daar aan vast. De ervaring heeft ons geleerd dat het niet de pleegkinderen zijn die het soms moeilijk maken, maar juist de omgeving. Het is een mooi streven van Jeugdzorg en Pleegzorg om het contact tussen biologische ouders en kind goed te houden. Werken aan een situatie waarin het kind teruggaat naar de biologische ouders, hoort daar bij. De praktijk is soms weerbarstig, dan moet je vraagtekens bij die wens zetten. Als kinderen na een bezoek aan hun biologische ouders stuiterend terugkomen, wat was dan de zin van zo’n bezoek? Protocollen en regels moeten niet leidend zijn, wel de vraag wat het kind nodig heeft. In onze optiek moeten er normen voor elk kind komen, dat is maatwerk en kost tijd; het is wel de manier om de beste aanpak voor elk kind te ontwikkelen. Betrek de pleegouders er intensief bij, zij kennen het kind het beste en kunnen de situatie als geen ander inschatten; wij zijn ouder, geen oppas. Neem ons serieus, dat is zo’n beetje de strekking. Op dat gebied is zeker winst te behalen. Juist ook omdat de intentie van alle partijen dezelfde is: het kind verdient de beste zorg en aandacht en zijn belang staat voorop. Al zijn die discussie met instanties soms vermoeiend, terugkijkend zouden we opnieuw voor pleegzorg kiezen, de kinderen geven vorm aan ons leven. Als vreemde mensen vragen of we kinderen hebben, zeggen we, ja, zes!”

Staat in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind dat elk kind recht heeft om in een gezin te wonen, de praktijk is anders. Om aandacht te vragen voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders wordt in de week van 1 tot en met 8 november voor de derde keer op rij de week van de pleegzorg georganiseerd. Hoewel pleegouders hard nodig zijn, vorig jaar maakten ca. 21.000 jeugdigen gebruik van pleegzorg in ca. 16.000 gezinnen, neemt het aantal nieuwe pleegouders af. In 2016 was de daling maar liefst 15% ten opzicht van 2015 schrijft Jeugdzorg Nederland op haar website.

Inspirerende verhalen...

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.