Online Buddy voor steun bij scheiding

5
Dec
Gemeente Zevenaar

Ieder jaar krijgen ruim 70.000 kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden. Ook in de gemeente Zevenaar stijgt het aantal echtscheidingen. Met alle gevolgen van dien. Kinderen krijgen te maken met pijn en verdriet, voelen zich soms verantwoordelijk voor de scheiding en moeten afscheid nemen van hun vertrouwde omgeving. Een luisterend oor is dan meer dan welkom.

De landelijke stichting Villa Pinedo is er speciaal voor deze kinderen. Uitgangspunt van de stichting is dat kinderen van gescheiden ouders elkaar helpen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en de experts. Meer dan 250 jongeren in de leeftijd van 18 tot 26 jaar zetten zich in als Buddy, geven via het forum advies aan kinderen en hun ouders en schrijven blogs om hun ervaringen te delen.

Buddy Simone Hoekzema

De 22-jarige Simone Hoekzema is zo’n Buddy en is het luisterend oor van vier kinderen variërend in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Ze is zelf kind van gescheiden ouders en zet haar kennis en ervaring in voor anderen. ,,Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 7 was. Mijn opa’s en oma’s en ooms en tantes waren heel lief, maar het is toch anders om met iemand van je eigen leeftijd te kunnen praten.”

Wie Buddy wil worden, krijgt een basistraining op het kantoor in Amsterdam. ,,Je vertelt eerst je eigen verhaal. Er is namelijk ook veel aandacht voor jou als Buddy en dat is erg fijn. Het is een veilige omgeving waar je kunt praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.” De kracht van Villa Pinedo is volgens Simone de laagdrempeligheid van de hulp en dat het team er niet alleen is voor jonge kinderen die in een moeilijke situatie zitten, maar ook voor de wat oudere Buddy’s zelf.

Na de eerste bijeenkomst volgt een verdiepingsdag waar de buddy’s uitgedaagd worden nog meer over zichzelf te vertellen. ,,Denk aan het topje van de ijsberg. Dat is het enige wat je boven de waterlijn ziet. Tijdens de verdiepingsdag wordt gevraagd die waterlijn te verlagen en de rest van de ijsberg te laten zien. Daar leer je veel van.”

Contact via de MyBuddy app

Na de training wordt een Buddy gekoppeld aan een kind met dezelfde kenmerken. ,,Dus hebben de ouders wel of geen contact meer met elkaar, is er een verhuizing geweest enzovoort.” Er is geen fysieke ontmoeting met het kind. ,,Je belt een keer met elkaar ter kennismaking en om zeker te weten dat het om een kind gaat. Daarna hebben we alleen nog maar contact via de MyBuddy app. Ik weet bijvoorbeeld niet waar de kinderen wonen.” Die afstand is bewust, aldus Simone. ,,Wij zijn een luisterend oor; geen hulpverleningsorganisatie.”

Het kind bepaalt zelf hoeveel contact er is. Ze mogen dag en nacht appen. ,,Het verschilt echt per kind. Een zestienjarige zit bij wijze van spreken continu op zijn of haar telefoon. Een tienjarige kan gerust twee weken niks van zich laten horen, omdat de batterij van zijn telefoon leeg is. Dat is prima. Je leert als Buddy ook veel over hoe kinderen zijn.”

Veilig

De gesprekken op de app kunnen over van alles gaan, zegt Simone. ,,Je mag het dus gewoon over leuke dingen hebben, zoals wat je gaat doen in het weekend. Er worden ook grappige foto’s gestuurd.” Simone merkt dat kinderen die te maken hebben met een echtscheiding vooral moeite hebben met loyaliteitskwesties. Het kind heeft bijvoorbeeld het gevoel dat hij moet kiezen tussen papa of mama. ,,Dan is het fijn om dat te kunnen bespreken met iemand die dat ook heeft meegemaakt. Een Buddy kan zich goed in de situatie verplaatsen en advies geven. Het voelt voor een kind heel veilig om dingen via de app te vertellen. Ze durven meer te delen.”

Alle gesprekken tussen kinderen en hun Buddy worden gemonitord door Villa Pinedo medewerkers.

Villa Pinedo

Een Buddy van Villa Pinedo is beschikbaar voor kinderen van gescheiden ouders van 10 tot en met 23 jaar. Heb je ook behoefte aan een Buddy of wil je graag werken als vrijwilliger? Kijk dan op de website voor meer informatie: www.villapinedo.nl

Op de website is ook veel informatie te vinden voor ouders. Zo is er een forum en zijn er online-trainingen waar ouders leren te kijken door de ogen van het kind.

Voor contact:

Stichting Villa Pinedo
Gerrit van der Veenstraat 106 HS
1077 EM Amsterdam
info@villapinedo.nl

Inspirerende verhalen...

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.