Bewonersgroep Kleur uw Buurt

29
Jul
Gemeente Duiven
Bewonersgroep Kleur uw Buurt aan tafel, met vlnr Syreetha, Malayka, Jan en vz Antoon

Stel, u en uw buurtgenoten vinden dat het speeltuintje in de buurt wel een opknapbeurt kan gebruiken. Wat nieuwe beplanting, voor de speeltoestellen een frisse lik verf en graag ook een bankje voor de oudere medemens. Zo'n opknapbeurt kost geld. En daar komt de bewonerscommissie Kleur uw Buurt om de hoek kijken. Tijd voor een nadere kennismaking.

Voorzitter Antoon Bonke: ,,De gemeente Duiven heeft een potje ter ondersteuning van burgerinitiatieven. Per aanvraag kunnen we maximaal 500 euro toekennen." Voorheen werden de aanvragen beoordeeld door de gemeente, maar sinds december 2017 gebeurt dat door het bewonerspanel, dat bestaat uit vijf inwoners uit Duiven, Groessen en Loo.

,,We zijn objectief en kunnen snel handelen", zegt voorzitter Bonke. ,,Komt een aanvraag bij ons binnen dan is het in principe binnen een maand duidelijk of het gehonoreerd wordt. We hanteren een aantal criteria: het initiatief moet betrekking hebben op de buurt en het moet de saamhorigheid bevorderen. Daarnaast moet het passen binnen de wet- en regelgeving van de gemeente."

Aanvragen zijn divers

Steeds meer inwoners van de gemeente Duiven gaan samen aan de slag om hun leefomgeving te verbeteren. De aanvragen zijn divers: van een nieuwe groenstrook tot een bijdrage voor het houden van buurtbijeenkomsten en van het organiseren van een lunchclub tot het plaatsen van AED's.

,,De aanvraag voor AED's zijn in trek. We hebben er inmiddels al vier gehad in korte tijd. Plaatsing gaat in overleg met de stichting AED Duiven",

vertelt Jan van Sadelhoff uit Loo. Hij is al jaren actief in het verenigingsleven en is via de dorpsraad benaderd voor een plek in de bewonerscommissie Kleur uw Buurt.

Voorzitter Bonke:

,,Met de samenstelling van de groep heb ik gekeken naar de man-vrouwverhouding, de leeftijdsopbouw en de verdeling over de verschillende wijken en dorpen van de gemeente Duiven. Zo krijg je een goede afspiegeling van de inwoners."

Gemeenschapsgeld

Malayka Holland woont in Groessen en is een enthousiast lid van de commissie.

,,Ik vind het leuk om op de hoogte te zijn van wat er zoal gebeurt in de gemeente en daarnaast is het goed om te weten wat er gedaan wordt met gemeenschapsgeld."

Syreetha Jones komt uit Amsterdam en woont nu twee jaar in Duiven West. Door haar deelname aan het bewonerspanel heeft ze nieuwe contacten opgedaan.

,,En het is leuk om te zien hoe het gaat in een gemeente als Duiven, is toch anders dan Amsterdam."

Kees van den Brink maakt ook deel uit van het panel. Hij is al vele jaren actief in Duiven.

,,Ik hoop nog lang met deze groep mensen door te kunnen", zegt Antoon Bonke. ,,We hebben een klik en dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat zie je terug in het resultaat, we kunnen goed samenwerken."

Hebt u een initiatief en voert u het zelf uit met minimaal vijf anderen? Dien dan een aanvraag in via de website van de gemeente: www.Duiven.nl en toets in Kleur uw Buurt, daar vindt u ook, naast publicatie in de DuivenPost, waar en wanneer het bewonerspanel bij elkaar komt. Voorafgaand aan de vergadering is er om 19 uur een spreekuur waar u terecht kunt met vragen of een toelichting kunt geven op uw aanvraag. We zien u graag!

Inspirerende verhalen...

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.