Zevenaar krijgt een Expertisecentrum Mantelzorg

6
Mar
NieuwsGemeente Zevenaar

Voor wie meer wil weten over mantelzorg of zelf mantelzorg verleent, komt er een expertisecentrum in Zevenaar. Dat moet een verzamelpunt worden voor informatie, om elkaar te ontmoeten en samen te werken.

Overbelasting

Mantelzorgers zorgen vanuit liefde en betrokkenheid voor hun naaste (kind, partner, broer, zus, ouder). Hoewel het soms zwaar is, geeft het hen vaak voldoening en levert positieve ervaringen op zoals levenswijsheid en praktische vaardigheden. Veel mantelzorgers hebben het liever niet over de zware kant; degene voor wie ze zorgen, die heeft het pas zwaar! Toch ligt voor velen overbelasting op de loer en kan het voor (jonge) mantelzorgers gevolgen hebben als ze voor langere tijd overbelast raken.

Steunpunt

De gemeente Zevenaar heeft de ambitie om mantelzorgers waar mogelijk goed te ondersteunen.  Daarom wordt er een centrum opgezet waar alle expertise over mantelzorg wordt gebundeld. Vanuit dit centrum wordt actie ondernomen om met elkaar de positie van mantelzorgers te verbeteren. Momenteel is dit centrum volop in ontwikkeling. Caleidoz, Mee-Oost en Spectrum werken samen in een ontwikkeltraject. Door samenwerking van verschillende instanties wordt geprobeerd de zorg en dienstverlening aan mantelzorgers zo te organiseren dat zij kunnen vinden wat ze nodig hebben.

De bedoeling dat het expertisecentrum al in april van start gaat. 

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.