Welzijnsorganisaties Welzijn Rijnwaarden en Caleidoz gaan fuseren

20
Jul
Gemeente Zevenaar

De twee welzijnsorganisaties Caleidoz Welzijn en Stichting Welzijn Rijnwaarden (SWR) gaan per 1 januari 2017 fuseren. De veranderende zorg vraagt om een nieuwe aanpak van het welzijnswerk. De organisatie van Welzijn Rijnwaarden is alleen te klein  om  op een goede manier vorm te geven aan de benodigde transformatie. Caleidoz ziet op haar beurt door de fusie kansen op schaalvergroting en een kwaliteitsimpuls.

De fusie tussen de welzijnsorganisaties biedt kansen om de kennis en krachten te bundelen en daarmee de dienstverlening aan inwoners van Rijnwaarden te verbeteren. Ook spelen het beleid en de vernieuwingsagenda van de gemeente Rijnwaarden een rol.  Het nieuwe (subsidie) beleid van de gemeente heeft een enorme impact op een kleine organisatie als dat van SWR. Het vergt een andere aanpak. Door te fuseren met Caleidoz is er in Rijnwaarden een kwalitatief vangnet voor iedereen die kwetsbaar is  en ondersteuning nodig heeft.

Op  19 juli ondertekenende de besturen van beide partijen de overeenkomst tot fuseren. Die dag zijn ook de medewerkers en vrijwilligers op de hoogte gebracht van de fusieplannen.  Op 1 januari 2017 moet de fusie rond zijn. Het proces van de fusie gaan beide organisaties met alle zorgvuldigheid en aandacht voor de medewerkers en vrijwilligers in. Door de fusie vallen er geen gedwongen ontslagen, beamen beide organisaties. De inzet van vrijwilligers blijft ook in de nieuwe organisatie noodzakelijk en wordt bijzonder gewaardeerd. Caleidoz hoopt dat de vrijwilligers van SWR ook na de fusie hun werkzaamheden voort blijven zetten. Zij kunnen hierbij rekenen op de ondersteuning van Caleidoz.

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.