Waardering voor Zevenaarse mantelzorgers

26
Sep
NieuwsGemeente Zevenaar

Veel mensen zorgen onbetaald voor hun partner, een familielid of een bekende. Denk bijvoorbeeld aan zorg bij een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd. Ook in Zevenaar zijn veel mensen actief als mantelzorger. De inzet die zij leveren, wordt gewaardeerd door de ons. Daarom geven wij hen graag een mantelzorgwaardering. Vanaf 2018 neemt dit een andere vorm aan.

Expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar

Het geld dat eerder ingezet werd voor De Stad! In-cadeaubonnen wordt per 2018 geïnvesteerd in ondersteuning op maat voor mantelzorgers om hen zo optimaal mogelijk zorgen uit handen te nemen. Dit uit zich onder andere in het expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar dat dit jaar is opgezet. Dit is een verzamelpunt voor zowel organisaties als inwoners waar alle deskundigheid over mantelzorg is gebundeld en waar mantelzorgers 365 dagen per jaar terecht kunnen voor ondersteuning en vragen. Dit is niet alleen voor de huidige mantelzorgers, maar het centrum gebruikt ook haar expertise om nieuwe mantelzorgers in kaart te brengen.

Aan het expertisecentrum Mantelzorg Zevenaar is een netwerkorganisatie verbonden bestaande uit scholen, werkgevers, huisartsen, thuisorganisaties, etc. om te kijken hoe zij hun leerlingen en werknemers kunnen ondersteunen in hun mantelzorgtaak in hun dagelijks leven. Zo wordt er gekeken wat er nodig is om bijvoorbeeld een studie te kunnen blijven volgen of welke maatregelen zij kunnen treffen zodat mantelzorgers hun werk thuis en bij de werkgever goed kunnen combineren. Denk hierbij aan het verschuiven van werktijden en studieondersteuning.

Bloemetjesactie

Er wordt daarnaast ook jaarlijks een Bloemetjesactie georganiseerd door Caleidoz als waardering voor mantelzorgers. Wilt u een  aanvraag willen indienen voor de Bloemetjesactie? Stuur dan voor vrijdag 16 november 2018 een e-mail naar mantelzorg@caleidoz.nl of neem telefonisch contact op via (06) 20 63 55 63. Voor meer informatie kunnen mantelzorgers ook via deze contactgegevens terecht bij Mantelzorg Zevenaar.

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.