Trots op samenwerkingsovereenkomst zij-instroomtraject

21
Dec
NieuwsGemeente Zevenaar

Wij zijn erg trots op de recente ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst voor een zij-instroomtraject. Het gaat hier om een leertraject voor monteurs in de installatiebranche.

Opleidingsbedrijf Installatiewerk Achterhoek Rivierenland, Metechnica-OTIB, Werkgevers Servicepunt Midden-Gelderland en Werkgevers Servicepunt Achterhoek hebben gezamenlijk een leerwerktraject ontwikkeld. Dit naar aanleiding van een groot tekort aan monteurs in de installatiebranche.

Wat is het Zij-instroomtraject?

Het Zij-instroomtraject leidt monteurs op om aan het werk gaan als monteur op niveau MBO 2/3. Deze monteurs zijn werkzaam in de woning-, industrie of utiliteitsbouw of in de onderhoud/service en zullen  installateurs assisteren bij het monteren, onderhouden en repareren van werktuigkundige installaties (bijv. cv-ketels, sanitaire voorzieningen, verwarmings-, koude-installaties) of elektrotechnische installaties (bijv. elektro-, telecom-, of beveiligingsinstallaties).

Doel van dit opleidingstraject is het aanbod ombuigen naar de vraag die leeft binnen de installatiebranche.

De kandidaten krijgen na het succesvol afronden van de vier maanden durende opleiding een arbeidscontract aangeboden bij opleidingsbedrijf InstallatieWerk Achterhoek Rivierenland of treden direct in dienst bij een aangesloten installatiebedrijf. Voor dit traject geldt dus dat er sprake is van baangarantie.

Aanleiding
Het Servicepunt Technische Installatie Branche (STIB) overleg is een initiatief van Uneto-VNI, OTIB, UWV, Vakbonden en Installatiewerk. Hierin worden de knelpunten op personeelsgebied binnen de branche besproken. Vanuit dit initiatief is het plan opgepakt om het scholingstraject te organiseren.

Betrokken partijen

  • Oost Nederland Energiek (ONE) is een publiek/private samenwerking waarin de Technische Installatiebranche en het onderwijs gezamenlijk optrekken om kennis van duurzame energietechnieken te verspreiden en te borgen.
  • Installatiewerk Achterhoek Rivierenland; het opleidingsbedrijf voor de installatiebranche
  • OTIB; scholing en ontwikkelingsfonds voor de Technische Installatiebranche
  • UWV / gemeenten
  • Werkgevers Servicepunt Midden Gelderland en Achterhoek.

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.