Tot €10.000 voor uw gouden idee!

20
Oct
NieuwsGemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft € 100.000 beschikbaar gesteld om vernieuwingen op gebied van zorg en welzijn te stimuleren. Heeft u hét gouden idee en wilt u dat graag uitvoeren? Dien dan nu uw idee in via www.burgerinitiatievenzevenaar.nl

Met deze subsidieregeling is het mogelijk om uw gouden idee in te dienen en te verwezenlijken. Het project Burgerinitiatieven wordt in samenwerking met welzijnsorganisatie Caleidoz uitgevoerd. Het doel is in de toekomst de zorgen die nodig zijn te kunnen blijven verlenen en nog verder te vernieuwen. Individuele inwoners en vrijwilligersorganisaties kunnen tussen 1 september tot 20 oktober een aanvraag indienen.

De beste ideeën voor Zevenaar

Heeft u uw idee ingediend komt deze positief door de check van de adviescommissie? Dan wordt uw idee geplaatst op www.burgerinitiatievenzevenaar.nl.  In november kunnen alle inwoners van de gemeente Zevenaar vervolgens stemmen op het project dat hen het meest aanspreekt. De projecten met de meeste stemmen worden met positief advies voorgelegd aan het college van B&W. Per project is er een maximaal budget van € 10.000 beschikbaar.

Het is van belang dat uw project een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld duurzaamheid of innovatie in de leefomgeving, de leefbaarheid of gelijkwaardigheid in de gemeente of het versterken van preventie en eigen kracht.

Meer informatie

Overige informatie over het in aanmerking komen voor subsidie uit het budget Burgerinitiatieven is te verkrijgen via info@burgerinitiatievenzevenaar.nl, (0316) 243 204 en via www.burgerinitiatievenzevenaar.nl.

 

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.