Tevreden inwoners

19
Dec
NieuwsGemeente Westervoort
drie dames aan tafel tijdens een keukentafelgesprek

Inwoners van Westervoort zijn overwegend positief over de ondersteuning op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet die zij via de gemeente hebben ontvangen en de manier waarop zij geholpen zijn bij problemen die zij ervaren.

Wmo

Voor dit onderzoek (uitgevoerd door een onafhankelijk bureau) hebben 144 mensen een vragenlijst ingevuld. Om toegang te krijgen tot ondersteuning moeten mensen contact opnemen met het Goed voor Elkaar team Westervoort. De ervaringen met dit team zijn positief maar op onderdelen is zeker verbetering mogelijk. Zo is 72 % van de mensen snel geholpen maar het resultaat kan beter. Van alle mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan heeft 48 % een zogenaamd keukentafelgesprek gehad. Opvallend hierbij is dat slechts 30 % wist dat zij een beroep konden doen op onafhankelijke (en gratis) cliëntondersteuning. Dit moet sterk verbeterd worden zodat mensen weten dat zij terecht kunnen bij de gemeente. De ervaringen met het gesprek zijn desondanks zeer positief. Op alle aspecten geeft 75 tot 80 % aan (zeer) tevreden te zijn. Daarmee zijn de mensen uit Westervoort meer tevreden dan inwoners van vergelijkbare gemeenten.

Jeugd

Aan dit telefonisch onderzoek hebben 37 ouders deelgenomen. Zij zijn daarbij gevraagd naar de ervaringen met de toegankelijkheid van voorzieningen, de ervaringen met de uitvoering van de zorg en het effect van de hulp. Van de ouders weet 86% waar ze moeten zijn als ze hulp nodig hebben. Dit is aanzienlijk hoger dan bij andere gemeenten waar hetzelfde onderzoek is uitgevoerd. Daar weet slechts 68 % waar ze terecht kunnen. De snelheid waarop mensen geholpen worden wijkt met 64 tegen 62 % niet echt af maar daarentegen hebben in Westervoort veel meer mensen de ervaring dat zij de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben: 85% tegen 71% in de referentiegroep.

Opvallende punten

De ervaringen met de uitvoering van de zorg zijn op alle onderdelen die in de enquête zijn gevraagd zeer goed tot zelfs uitmuntend en bovendien (veel) positiever dan in de referentiegroep. Enkele opvallende punten (met antwoorden vaak/altijd):

  • de organisaties werken goed samen: 74% tegenover 59%;
  • beslissingen worden samen met mij genomen: 100% tegen 81%;
  • ik word met respect behandeld door de hulpverleners: 97% tegen 91%.

De ontvangen hulp levert op meerdere aspecten een positief effect op. Bij het opgroeien, ervaart 96% vooral een beter gevoel en 92% ervaart ook een beter gedrag en dat het thuis beter gaat. De zelfstandigheid van de meeste jeugdige lijkt door de hulp te verbeteren en ook de zelfredzaamheid is bij een belangrijk deel van hen toegenomen. De deelnemers aan dit onderzoek konden ook aangeven wat naar hun mening beter kan en wat goed gaat. Verbeteringen zijn nodig op de onderwerpen wachttijden, communicatie en (minder) wisselingen in hulpverleners of contactpersonen. Het gaat volgens het onderzoek goed met de professionaliteit en vriendelijkheid van de hulpverleners en het effect van de hulp of ondersteuning.

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.