Samenwerking met JOGG gaat door

22
Mar
NieuwsGemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft besloten om de samenwerking met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) te verlengen tot en met maart 2021. Goed nieuws dus!

De gemeente wil de komende jaren blijven inzetten op een gezonde jeugd en een gezondere omgeving.

Wethouder Anita van Loon: ‘Dit past bij de visie van het coalitieakkoord waarin is benoemd dat opgroeiende kinderen in Zevenaar de kans moeten krijgen om zich te ontplooien. Naast het reguliere onderwijs moeten zij zich kunnen ontwikkelen op onder andere het gebied van gezondheid en sport’.

Sinds 2015 is Zevenaar een JOGG-gemeente. Met JOGG streeft de gemeente Zevenaar naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving, met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. De projectperiode van JOGG loopt af op 1 april 2018.

De inzet van JOGG en de aandacht voor het thema gezondheid onder jongeren laat een positieve ontwikkeling zien. Het percentrage jongeren met overgewicht is vanaf 2015 in alle leeftijdsgroepen gedaald. Doelstelling van het project JOGG is dat aan het einde van de projectperiode de overgewichtscijfer onder jeugdigen van 2-19 jaar in Zevenaar is gedaald met 2% ten opzichte van 2017. Om dit resultaat te behalen is het van belang om de JOGG-aanpak voort te zetten en te initiëren in alle kernen van de gemeente Zevenaar. Door de samenwerking te continueren blijft gemeente Zevenaar een JOGG-gemeente en daarmee onderdeel van een landelijke projectorganisatie waarbij 110 gemeenten zijn aangesloten.

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.