Reizigers meer tevreden over Avan

13
Nov
Gemeente ZevenaarNieuwsGemeente DuivenGemeente Westervoort

Reist u met Avan en/of heeft u meegedaan met het klanttevredenheidsonderzoek? Het resultaat is bekend. Reizigers beoordelen de kwaliteit van het vervoer van Avan met een 7,8.

Reizigers beoordelen de kwaliteit van het vervoer van Avan met een 7,8. Dat blijkt uit het recent onafhankelijk uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek onder bijna 2.600 reizigers die regelmatig van Avan gebruik maken. In 2017 kreeg Avan nog een 7,5 voor de kwaliteit van het vervoer en een 7,3 als totaalcijfer. Vooral over de chauffeur zijn reizigers tevreden. Rijstijl, klantvriendelijkheid, communicatie en hulp bij in- en uitstappen scoren ruim boven de 8. Avan wil op alle onderdelen minimaal 7,6 scoren. Alleen op klachtafhandeling scoort Avan onvoldoende.

Tevreden reizigers
Dhr. Rob Engels, voorzitter van Avan en wethouder van de gemeente Overbetuwe, geeft aan blij te zijn met de resultaten van dit onderzoek en dat reizigers onze dienstverlening positiever waarderen dan in 2017. Dagelijks verzorgt AVAN het vervoer van bijna 5.000 reizigers met meer dan 400 chauffeurs. Chauffeurs die door de reiziger hogelijk worden gewaardeerd met een score ruim boven een 8. De afgelopen jaren zijn chauffeurs vanaf het begin betrokken bij ontwikkelingen en hebben we hun ervaringen met onze reizigers gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is dat bij diverse grote instellingen afspraken zijn gemaakt over opstapplaatsen, zodat reiziger en chauffeur elkaar gemakkelijker kunnen vinden.

De kwaliteit van de klachtafhandeling blijft een aandachtspunt. De score is wel iets beter dan in 2017 maar we zullen met name meer aandacht gaan geven aan de wijze waarop klachten kunnen worden ingediend. Blijkbaar is de wijze van het indienen van klachten nog onvoldoende bekend. Voor het indienen van een klacht beschikt AVAN over een apart telefoonnummer en is ook het indienen van klachten via de website en per post mogelijk. De uitgebreide klachtenprocedure is te lezen op onze website www.avan-vervoer.nl.

Rapportcijfers
Naast dat reizigers erg tevreden zijn over de chauffeur, scoren ook de netheid van het voertuig (8,3), de veiligheid tijdens de rit (8,2) en het comfort van de bus of taxi (8,0) hoog. De klachtafhandeling scoort met 5,6 als enige onvoldoende, al is dat cijfer wel gestegen ten opzichte van 2017 (5,1). Het merendeel van de klachten ging over niet (tijdig) komen ophalen van de reiziger. Ook geven veel reizigers aan dat ze geen reactie kregen nadat ze een klacht hadden ingediend. Daarnaast vindt 17 procent van de reizigers dat er teveel mensen tegelijk in één taxirit zitten.

Meeste ritten voor 'bezoekjes'
Reizigers gebruiken Avan het meest om op familiebezoek of om naar een medische afspraak te gaan. Ook naar school, naar het ziekenhuis en winkelen scoren hoog. 45 procent van de ritten zijn voor het 'vraagafhankelijk vervoer'. Dat wil zeggen een rit op afroep die door een reiziger wordt gereserveerd. De overige 55 procent is het 'routevervoer', reizigers die structureel gebruik maken van taxivervoer naar school, dagbesteding of zorgbehandeling.

Onderzoek representatief
Van Avan maken ongeveer 21.000 reizigers in 18 gemeenten gebruik. Ruim 12 procent van hen (2587) vulde een enquête is, digitaal of op papier. Daarmee zijn de uitkomsten van het onderzoek representatief. Het onderzoek werd in oktober uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau QP Project Consultancy in opdracht van Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen.

Over Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen
Achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland werken samen aan het regionale doelgroepenvervoer. Dit zijn de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar en de provincie Gelderland. Samen werken ze aan het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken vervoersysteem. Het houdt rekening met de mogelijkheden van de reizigers en hun sociale netwerk.

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.