Nieuwe stijl dagbesteding

25
Jul
Gemeente Zevenaar

In Rijnwaarden gaan verschillende projecten van start die op een nieuwe, verrassende manier de zorg organiseren. Daarvoor hebben zij van de gemeente Rijnwaarden als stimulans een zogenaamde innovatiesubsidie ontvangen.

Eén van deze projecten is ‘Nieuwe stijl dagbesteding’door MoniCare.

Elkaar ontmoeten in het eigen dorp staat centraal bij deze nieuwe manier van dagbesteding. Daardoor voelt het sneller veilig en vertrouwd. Niet alleen mensen met een zorgindicatie, maar iedereen is welkom bij de dagbesteding in de Pannerd.  

De activiteiten staan niet vast, de gasten bepalen zelf wat zij gaan doen. ‘Gisteren zijn we  met een groep naar een uitvoering van de leerlingen van de basisschool in Pannerden geweest’, vertelt Monika Wildenbeest. Geen enkele activiteit is verplicht. We gaan uit van wat de mensen zelf kunnen en ook willen. We zetten ze in hun eigen kracht en zij hebben zelf de regie. De cliënten komen zo veel mogelijk op eigen gelegenheid naar de dagbesteding op een tijdstip dat hen past. Lukt dit niet dan haalt een vrijwilliger de cliënt op en brengt deze ook weer thuis. Professioneel vervoer is daardoor niet nodig. Iedereen heeft een eigen vaste plek op de dagbesteding. Heeft een cliënt tijdens de uren van de dagbesteding een afspraak met de fysiotherapeut, geen probleem. Dan wordt hij/zij opgehaald en weer teruggebracht. De medewerkers van de bloedprikdienst komen ook naar de dagbesteding. Zo zet MoniCare alles op alles om de cliënt het zo comfortabel mogelijk te maken en daarmee zichzelf op zijn/haar gemak te laten voelen. Op deze manier is de zorg dichtbij het welzijnswerk. Deze combinatie maakt dat vrijwilligers sneller in staat om kleine problemen te signaleren en op te lossen.

MoniCare is in Pannerden gestart met deze nieuwe vorm van dagbesteding. De cliënten zijn erg enthousiast. MoniCare hoopt uiteindelijk in ieder kerkdorp de dagbesteding op deze manier te kunnen opstarten.

Wethouder Belinda Elfrink: ’Uitgaan van wat mensen zelf kunnen en hen samen met hun eigen omgeving en vrijwilligers helpen daar waar het niet lukt, dat is de basis van de nieuwe stijl dagbesteding. Dat is precies de vernieuwing waar de gemeente naar op zoek is’.

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.