Nieuwe regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

7
Mar
NieuwsGemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft een tegemoetkoming voor (meer)kosten ingesteld voor inwoners met een chronische ziekte en/of handicap. Hiermee wil de gemeente deze inwoners, die vaak hoge zorgkosten hebben, passend ondersteunen. 

In 2015 zijn de landelijke regelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) afgeschaft. Beide regelingen waren bedoeld om extra kosten van chronisch zieken en gehandicapten te vergoeden. Voor een tegemoetkoming bij hoge zorgkosten kunnen inwoners nu bij de gemeente terecht voor een vervangende regeling. 

De gemeente heeft een maatwerkvoorziening vormgegeven via het handhaven van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ). Aanvullend hierop wordt de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de voorziening ‘bijdrage chronisch zieken’ per 1 januari 2017 verhoogd naar 120%, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor de regeling. Verder ontvangen inwoners die voldoen aan de inkomensgrens en hun volledig eigen risico hebben betaald (en geen gebruik kunnen of willen maken van de CAZ) een vast bedrag per jaar.

Vanaf maart 2017 kunnen inwoners deze financiële bijdrage bij hoge zorgkosten aanvragen. Voor informatie en voorwaarden, zie www.zevenaar.nl/zorg-en-ondersteuning. Voor vragen met betrekking tot deze tegemoetkoming kunt u terecht bij het loket Maatschappelijke Ondersteuning via e-mailadres wmo@zevenaar.nl of telefonisch op (0316) 595 595.

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.