Liemerije Allee speelt in op groeiende behoefte aan tijdelijke opvang

28
Jan
NieuwsGemeente Zevenaar

Op vrijdag 25 januari 2019 is de Liemerije, een nieuwe afdeling van de Liemerije, officieel geopend. Deze afdeling voorziet in de groeiende behoefte aan tijdelijke opvang, bedoeld voor ouderen die nog moeten herstellen na een ziekenhuisopname of ouderen die door omstandigheden tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Wethouder Anita van Loon was aanwezig bij de feestelijke opening.

Groeiende vraag voor tijdelijke opname

Door gewijzigd overheidsbeleid wonen ouderen steeds langer thuis en groeit de vraag naar mogelijkheden voor kortdurende, tijdelijke opname in een verpleeghuis. In ziekenhuizen liggen steeds meer kwetsbare ouderen die medisch gezien uitbehandeld zijn maar niet kunnen worden ontslagen omdat zij nog niet – of niet meer – zelfstandig kunnen wonen.

Met het openen van de nieuwe afdeling speelt Liemerije in op de steeds groeiende behoefte aan tijdelijke opvang. Op dit moment verblijven cliënten met een tijdelijke zorgvraag op de verschillende woonafdelingen van Liemerije. ,,We merken echter dat we niet aan de vraag kunnen voldoen. Daarnaast kunnen we de ouderen met een tijdelijke zorgvraag niet altijd passende zorg bieden op een woonafdeling”, aldus Paola Peters, bestuurder van Liemerije.

Eerste cliënt

De nieuwe afdeling zit op de vierde etage van Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar en telt 14 bedden. Op de afdeling staat terugkeer naar huis centraal. Het verblijf sluit dan ook zoveel mogelijk aan bij het normale leven van de cliënt thuis. Dit betekent bijvoorbeeld dat naasten alle ruimte krijgen om mee te draaien met het ritme van de cliënt. Op de kamers zullen verschillende voorzieningen worden geboden. In een gemeenschappelijke ruimte kunnen cliënten elkaar opzoeken, bezoek ontvangen en eten.

Begin januari ontving de Liemerije Allee haar eerste cliënt. Mevrouw Van Leersum uit Westervoort werd door de medewerkers ontvangen met bloemen en taart. Bijzonder detail is dat mevrouw Van Leersum bij het opstarten van de nieuwe afdeling in de klankbordgroep heeft meegedacht over de afdeling.

 

 

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.