Gezamenlijk zorg inkopen

9
May
NieuwsGemeente DuivenGemeente ZevenaarGemeente Westervoort

De Regio Centraal Gelderland gaat de zorg voor 2017 en volgende jaren gezamenlijk inkopen. De Regio Centraal Gelderland bestaat uit: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

De Regio Centraal Gelderland gaat de zorg voor 2017 en volgende jaren gezamenlijk inkopen. De Regio Centraal Gelderland bestaat uit: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. De inkoop wordt vormgegeven door een Interactief Aankoopsysteem (I.A.S.) te ontwikkelen. Dit systeem biedt de regio meer en betere mogelijkheden om de transformatie in het sociale domein de komende jaren te realiseren.
 
Binnen de regio zijn diverse organisaties betrokken bij het leveren van zorg en welzijn aan inwoners. De regionale contracten van Jeugd en Wmo verlopen op 31 december 2016. De 12 gemeenten hebben besloten om vanaf 2017 gezamenlijk te gaan inkopen in de samenwerkingsvorm 'Regio Centraal Gelderland'. Gemeenten houden wel hun beleidsruimte en lokale inkoopmogelijkheden. De aanbesteding van de inkoop van regionale en bovenregionale Jeugd, Wmo, centrumtaken en activerend werk wordt gerealiseerd.

Samen met de markt wil de Regio Centraal Gelderland de gewenste dienstverlening binnen I.A.S. beschrijven. Doel is een zo optimaal mogelijk systeem te ontwerpen. Voor de contractering kunnen naast de bestaande aanbieders ook nieuwe aanbieders toetreden, mits zij voldoen aan de algemene voorwaarden, de instapcriteria en het programma van eisen. Dit is een doorlopend proces.

De Regio Centraal Gelderland heeft op 5 en 6 april 2016 een marktconsultatie georganiseerd. Samen met aanbieders en cliëntvertegenwoordigers is overlegd over diverse onderwerpen zoals hulp bij huishouden, hulpmiddelen en jeugd en opvoedhulp. Via digitale overlegtafels kan iedereen zijn inbreng geven. Meer informatie is te vinden op de tijdelijke website www.meedoeninarnhem.nl/regiocentraalgelderland.

In de loop van het jaar worden er nog meer overlegtafels georganiseerd, waarin zowel aanbieders als inwoners betrokken worden. Op donderdag 19 mei 12016 wordt een vervolg gegeven aan de marktconsultatie. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn: programma van eisen, de instapcriteria en de tariefstelling. Aansluitend kan weer door iedereen gereageerd worden via de digitale overlegtafels op de eerder genoemde website.

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.