Armoedeconvenant Westervoort

18
Nov
NieuwsGemeente Westervoort
Een groepsfoto (12 personen) van de vertegenwoordigers van de organisaties die samen met de gemeente dit convenant hebben ondertekend

Door ondertekening van het armoedeconvenant spreken de gemeente en de organisaties af om intensief met elkaar samen te werken bij het bestrijden van armoede en uitsluiting in Westervoort.

Men doet dit door kennis over armoedebestrijding met elkaar te delen en uit te wisselen welke organisatie welke mogelijkheden heeft om de armoede te bestrijden. Dit met als doel de inwoner zo goed mogelijk van dienst te zijn en zo nodig zo goed mogelijk naar elkaar te verwijzen.

Op 10 november 2016 is het Armoedeconvenant Westervoort ondertekend in Kulturhus de Nieuwhof.

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.