Gebiedsteams

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Bij het Gebiedsteam kunt u terecht met uw vragen over zorg en ondersteuning. Het gebiedsteam zoekt naar praktische oplossingen voor uw vragen of problemen – klein of groot – rond zorg, opvoeding of ondersteuning. Dat doen zij samen met u, met mensen in uw directe omgeving en met de vrijwilligers en organisaties in de wijk. Als het nodig is, schakelen zij hulpmiddelen, professionele of specialistische zorg in.

Een melding doen

Wilt u uw vraag of probleem melden bij het Gebiedsteam? Neem dan contact op met hen via gebiedsteam@zevenaar.nl of telefonisch via (0316) 595 111. U krijgt dan het Klantcontactcentrum Zorg aan de telefoon. Zij maken vervolgens een melding. Een consulent van het Gebiedsteams neemt daarna contact met u op. 

Cliëntondersteuning

Misschien stelt de consulent voor om een keukentafelgesprek met u te voeren. Dan legt de consulent van het Gebiedsteam alles zo helder mogelijk uit aan u. Het kan prettig zijn als er nog iemand bij het gesprek aanwezig is. Hij of zij kan u dan ondersteunen en kijken of alle onderwerpen besproken worden die voor u van belang zijn. Daarnaast is hij/zij op de hoogte van de afspraken die tijdens het gesprek gemaakt worden.

Een cliëntondersteuner kan uw begeleider zijn, maar ook een familielid, uw mantelzorger of een onafhankelijke cliëntondersteuner van bijvoorbeeld MEE. Deze cliëntondersteuning is gratis. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem dan contact op met het Gebiedsteam.

Corona

Wij houden zo goed mogelijk rekening met uw gezondheid en veiligheid. Daarom leggen wij voorlopig in principe geen fysieke huisbezoeken af. Waar mogelijk voeren we het keukentafelgesprek telefonisch met u. 

Contact

Zo werken wij...

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.