Gebiedsteams Goed voor elkaar

Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Bij het Gebiedsteam kunt u terecht met al uw vragen over zorg en ondersteuning en voor het realiseren van ideeën. In het team zijn mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties actief. Het gebiedsteam zoekt naar praktische oplossingen voor uw vagen of problemen – klein of groot – rond zorg, opvoeding, ondersteuning of werk. Dat doen zij samen met u, met mensen in uw directe omgeving en met de vrijwilligers en organisaties in de wijk (het wijknetwerk). Als het nodig is, schakelen zij hulpmiddelen, professionele of specialistische zorg in.

Het Gebiedsteam staat voor u klaar om u direct persoonlijk te woord staan of een afspraak in te plannen voor een bezoek bij u thuis.

Cliëntondersteuning

Heeft u binnenkort een keukentafelgesprek? Dan legt de consulent van het Gebiedsteam alles zo helder mogelijk uit aan u. Toch kan het prettig zijn als er nog iemand bij het gesprek aanwezig is om u te ondersteunen die opmerkt of alle onderwerpen besproken worden die voor u van belang zijn en op de hoogte is van de afspraken die tijdens het gesprek gemaakt worden.

Een cliëntondersteuner kan uw begeleider zijn, maar ook een familielid, uw mantelzorger of een onafhankelijke cliëntondersteuner van bijvoorbeeld MEE. Deze cliëntondersteuning is gratis. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem dan contact op het Gebiedsteam.

Contact

Zo werken wij...

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.